Smernice

Na tejto stránke máme dokumenty zabezpečujúce činnosť nášho klubu.

Informácia o čerpaní financií k 31.3.2019 – Stiahnuť