Smernice

Na tejto stránke máme dokumenty zabezpečujúce činnosť nášho klubu.

  • SMERNICE A TLAČIVÁ
Informácia o čerpaní financií k 31.3.2019 – Stiahnuť