2017 Čerpanie dotácií a finančných prostriedkov

Vyúčtovanie dotácie v priebehu roku 2017

Športový klub polície Žilina, v tejto časti svojej webovej stránky transparentne mesačne zverejńuje informácie z účtovníctva o čerpaní financií.