Kontakt

Názov:                   Športový klub polície Žilina, občianske združenie

Adresa:                  Žilina, ul. Dobšinského 1615/7

IČO :                        00630560

Zastúpený :          Ing. Ľuboš Cesnek, predseda

č. tel. 0915823357,        mail: cesnek@skpzilina.sk