2016 Čerpanie dotácií a finančných prostriedkov

Vyúčtovanie dotácií v priebehu roku 2016