ŠKP Žilina

ŠKP Žilina je prijímateľom verejných financií a dotácií z verejných zdrojov Ministerstva vnútra SR, Mesta Žiliny, Mesta Rajec, Slovenského atletického zväzu, Slovenského biatlonového zväzu, Slovenského lyžiarskeho zväzu a taktiež je prijímateľom 2% z dane fyz. a právnických osôb.

 

Športový klub polície Žilina- atletika, biatlon a bežecké lyžovanie.

Športový klub polície Žilina je športovým občianskym združením, ktorý začal svoju činnosť v roku 1993. Náš klub mal v tom čase len pretekárov v kategórii dospelých. V roku 1998 bol za predsedu kluzbu zvolený Ing. Ľuboš Cesnek.  Po celé obdobie existencie klubu má na starosti administratívu Ing. Alenka Sladká.  Počas existencie klubu reprezentovali náš klub Róbert Rolko, Richard Demeter, Tatiana Rajníková, Ladislav Dobeš, Danka Tvrdíková, Sylvia Vajdová, Peter Mikula a ďalší úspešní športovci.