Čerpanie finančných prostriedkov

Kli0knutím na odkazy podstránok za roky 2016 až 2023 sa dostanete k PDF dokumentom o čerpaní finančných prostríedkov Športového klubu polície Žilina.